Uw financiële bijdrage is van harte welkom!

beleef__geef.1.jpg

Dat maakt het namelijk mogelijk om de activiteiten van de Uit&Doe Agenda te betalen, extra's te doen voor bewoners waarvoor het budget ontoereikend is, de inrichting van het pand te onderhouden en het nodige onderhoud uit te voeren. 
U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL65RABO 0394 4080 63 t.n.v. Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis, Utrecht, digitaal uw gift overmaken, donateur worden of een legaat schenken en zo de (binnenstad)bewoners helpen. Hartelijk dank voor uw bijdrage!