Stichting Vrienden van het Gasthuis

De Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis heeft als doel om materiele steun te verlenen aan oudere (binnenstad)bewoners van het Bartholomeus Gasthuis en Bartholomeus in de Wijk, voorzover het activiteiten betreffen waarvoor financiering niet elders is geregeld. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

anbi.jpg

Uw financiële bijdrage is van harte welkom!

Dat maakt het namelijk mogelijk om het programma van Bartholomeus in de Wijk te ondersteunen, extra's te doen voor bewoners waarvoor het budget ontoereikend is, de inrichting van het pand te onderhouden en het nodige onderhoud uit te voeren.

U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL65RABO 03944.08.063 t.n.v. Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis, Utrecht of direct uw gift overmaken via de digitale betaalmethode Ideal. Als u het gewenste bedrag kiest wijst het zich vanzelf. U kunt ook donateur worden van de Stichting Vrienden en zo de (binnenstad)bewoners helpen.

Waar sparen we voor in 2016?

De Stichting Vrienden zoekt financiële middelen voor het verder aanpassen van vijf groepswoningen (één woning is al aangepast in 2015) op grond van de nieuwste inzichten over de werking van het dementerende brein. De aanpassingen leiden er toe dat mensen met dementie zich makkelijker durven te verplaatsen van de ene ruimte naar de andere, meer te doen hebben (er is afwisseling door gebruik van geluid, beeld en actie) en zich zelfstandiger kunnen verzorgen.