Beschikbaarheid zorghotelkamers                      

Wilt u een zorghotelkamer reserveren of heeft u vragen over de beschikbaarheid van kamers? Dan kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaar.
De zorgbemiddelaar is op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer: 030 239 31 58. 
U kunt ook mailen naar: zorgbemiddelaar@bartholomeusgasthuis.nl

Worden verblijf en zorg vergoed?

Als u in ons zorghotel/ herstellingsoord wilt verblijven en mogelijk zorg nodig heeft dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Vergoeding uit de basisverzekering/ eerstelijnsverblijf (ELV)

U komt in aanmerking voor eerstelijns verblijf met zorg in een zorginstelling (ELV). Dit verblijf en de zorg worden vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekering. Deze vergoeding valt onder het eigen risico. Het betreft een tijdelijk verblijf als u, vanwege medische redenen, (nog) niet thuis kunt wonen. De huisarts beoordeelt dit, eventueel in overleg met de specialist. Het Bartholomeus Gasthuis heeft met een groot deel van de verzekeraars een contract.

Vergoeding uit uw aanvullende verzekering

U wilt tijdelijk verblijven in een zorghotel. Bijvoorbeeld na een operatie, om uit te rusten, om uw mantelzorger te ontlasten, et cetera. Uw verblijf wordt door veel zorgverzekeraars uit uw aanvullende verzekering vergoed. Bartholomeus Gasthuis heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract gesloten. Om precies te weten of u in aanmerking komt voor een verblijf in een zorghotel/ herstellingsoord en welke vergoeding u dan krijgt, adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.  

Onder de verblijfskosten verstaan wij logies, ontbijt, lunch en diner en de 24-uurs alarmering. 

Wellicht heeft u tijdens uw verblijf ook zorg nodig. De zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om zorg vanuit de basisverzekering te ontvangen heeft u een indicatie voor 'wijkverpleging' nodig. Onze verpleegkundige stelt vast of en welke zorg u nodig heeft in aanvulling op wat u (en uw naasten) zelf kan. Het Bartholomeus Gasthuis heeft met nagenoeg alle verzekeraars een contract.

U komt voor vakantie of u krijgt geen vergoeding

Vakantie vieren, herstellen of uitrusten is natuurlijk ook een goede reden om bij ons te komen logeren.

Prijslijst 

Klik hier voor de prijslijst van het Zorghotel als u geen vergoeding krijgt, dus het verblijf zelf betaalt.