Als u (even) niet thuis kunt wonen

Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom u kiest om tijdelijk in een (zorg)hotel te verblijven. Misschien wacht u op een operatie en kunt of durft u niet alleen thuis te wonen, of er is niemand die u kan ondersteunen. Ook kan het zijn dat u (tijdelijk) een aangepaste kamer nodig heeft. Bijvoorbeeld met een hoog-laag bed en/of rolstoeltoegankelijk. Het kan ook zijn dat uw huis moet worden aangepast of verbouwd en u tijdelijk een logeeradres zoekt. In al die gevallen is een aangepaste kamer met de mogelijkheid van 24-uurs alararmering wellicht een oplossing voor u. 

Er zijn 24 uur per dag verzorgenden en verpleegkundigen in huis. Als u zorg nodig heeft krijgt u een vast aanspreekpunt uit het zorgteam toegewezen. Hij of zij coördineert de zorg die u samen overeengekomen bent en is de intermediair tussen u en de zorgverleners in het behandelteam, zoals bijvoorbeeld de huisarts. Zo wordt de zorg die aan u wordt geleverd onderling goed afgestemd.
Ons zorghotel beschikt over een paramedisch team en de modernste revalidatie-apparatuur. Onze fysiotherapeut, logopediste, diëtiste en ergotherapeut kunnen u desgewenst ondersteunen tijdens de periode dat u in ons (zorg)Hotel verblijft.

In het zorghotel zijn één- en tweepersoonskamers beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk dat iemand u vergezelt. 

Uw mantelzorger even vrij...

Het kan zijn dat uw partner, ouder, kind, vriend of kennis voor u zorgt omdat u (chronisch) ziek bent. U hebt in dat geval een mantelzorger. Er zijn veel mantelzorgers in Nederland; naar schatting zo’n 3,7 miljoen. Vaak zijn mantelzorgers zeer gemotiveerd en betrokken en vervullen zij een belangrijke rol in uw leven en in de verzorging en begeleiding. Tegelijkertijd is dit voor hen niet altijd even gemakkelijk: het leven van een mantelzorger, met gezin, baan, sport of hobby’s, dreigt door de zorgtaak vaak onder te sneeuwen. En als de mantelzorger zelf ouder wordt (of is), wordt het langdurig zorgen voor een ander er nog minder gemakkelijk op. 

Wij bieden de mogelijkheid om degene die voor u zorgt, uw mantelzorger, enkele dagen of weken vrij af te geven doordat u tijdelijk komt logeren in het (zorg)Hotel van Bartholomeus. Zo kan uw mantelzorger even met andere dingen bezig zijn dan alleen maar zorgen. Bijvoorbeeld een paar dagen of weken vrij voor vakantie, familiebezoek, een cursus of even helemaal niets! Daarna kan de zorgtaak met hernieuwde energie weer worden opgepakt.