Uw mantelzorger even vrij...

Het kan zijn dat uw partner, ouder, kind, vriend of kennis voor u zorgt omdat u (chronisch) ziek bent. U hebt in dat geval een mantelzorger. Er zijn veel mantelzorgers in Nederland; naar schatting zo’n 3,7 miljoen. Vaak zijn mantelzorgers zeer gemotiveerd en betrokken en vervullen zij een belangrijke rol in uw leven en in de verzorging en begeleiding. Tegelijkertijd is dit voor hen niet altijd even gemakkelijk: het leven van een mantelzorger, met gezin, baan, sport of hobby’s, dreigt door de zorgtaak vaak onder te sneeuwen. En als de mantelzorger zelf ouder wordt (of is), wordt het langdurig zorgen voor een ander er nog minder gemakkelijk op. 

Voor wie?
Als u een lichte vorm van zorg, dagstructuur, toezicht en/of begeleiding nodig hebt, kunt u bij ons terecht. Bijvoorbeeld in het geval van (dagelijkse) zorgverlening, beginnende dementie of niet-aangeboren hersenletsel (bijvoorbeeld na een CVA).

Wat biedt het Bartholomeus Gasthuis?
Het verblijf in het zorghotel is inclusief ontbijt, lunch, diner en tussentijdse koffie- en drinkmomenten. In overleg met u spreken we af welke zorg en dagstructuur nodig zijn en aan welke activiteiten u graag mee wilt doen. Er zijn altijd verzorgenden en verpleegkundigen in huis (24-uurs alarmering).

Gratis
Door een uniek project dat bekostigd wordt door de gemeente Utrecht kost de logeeropvang u niets. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. Eventuele zorg wordt vergoed via een indicatie van de wijkverpleging.

Aanmelden
U kunt u aanmelden bij de zorgbemiddelaar. Zij vertelt u graag meer en bespreekt met u uw zorgbehoefte.

Als u (even) niet thuis kunt wonen

Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom u kiest om tijdelijk in een (zorg)hotel te verblijven. Misschien wacht u op een operatie en kunt of durft u niet alleen thuis te wonen, of er is niemand die u kan ondersteunen. Ook kan het zijn dat u (tijdelijk) een aangepaste kamer nodig heeft. Bijvoorbeeld met een hoog-laag bed en/of rolstoeltoegankelijk. Het kan ook zijn dat uw huis moet worden aangepast of verbouwd en u tijdelijk een logeeradres zoekt. In al die gevallen is een aangepaste kamer met de mogelijkheid van 24-uurs alararmering wellicht een oplossing voor u. 

Er zijn 24 uur per dag verzorgenden en verpleegkundigen in huis. Als u zorg nodig heeft krijgt u een vast aanspreekpunt uit het zorgteam toegewezen. Hij of zij coördineert de zorg die u samen overeengekomen bent en is de intermediair tussen u en de zorgverleners in het behandelteam, zoals bijvoorbeeld de huisarts. Zo wordt de zorg die aan u wordt geleverd onderling goed afgestemd.
Ons zorghotel beschikt over een paramedisch team en de modernste revalidatie-apparatuur. Onze fysiotherapeut, logopediste, diëtiste en ergotherapeut kunnen u desgewenst ondersteunen tijdens de periode dat u in ons (zorg)Hotel verblijft.

In het zorghotel zijn één- en tweepersoonskamers beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk dat iemand u vergezelt.